Sunday, December 9, 2012

Pendaftaran Premis Burung Walit Nasional

Program Kempen Pendaftaran Premis Burung Walit Nasional Secara Pro-Aktif Di Lapangan Masih Di Jalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) dibantu oleh Unit Walit Negeri-negeri masing-masing.

Sukacita dimaklumkan juga walaupun 'RFID’dikeluarkan dari Protokol impot China, kaedah daya jejak masih dijalankan oleh DVS. Prosedur pengeksportan ke China masih memerlukan semua premis walit di daftarkan oleh DVS.

Standard Operating Procedure (SOP) pengeksportan ke dalam negara China serta pendaftaran loji Pemprosesan EBN dengan CNCA China memerlukan punca sarang burung walit dari premis walit yang mempunyai Kod nombor ID didaftarkan oleh DVS. Kod nombor ID  masih digunapakai serta dikekalkan seperti sistem yang telah dipersetujui dahulu.

Sementara  itu, logi pemprosesan dan traders boleh membangunkan system traceability  masing masing tetapi Kod nombor ID adalah diperlukan untuk export ke China.

Kod nombor ID ini adalah diperolehi semasa pemasangan RFID dimana pengusaha perlu mengisi borang permohonan pendaftaran premis terlebih dahulu. Borang Permohonan boleh dimuatturun dari http://www.dvs.gov.my/web/guest/sarang_burung_walit

Fasa selanjutnya iaitu untuk menyediakan buku premis (Blue passbook). Sebelum fasa ini dapat dilaksanakan satu operasi semakan dan pembersihan [ cleaning up] akan dijalankan oleh pegawai DVS Putrajaya bersama dengan DVS Negeri bagi semua premis yang telah didaftar dengan cip RFID . Operasi ini menglibatkan ”trouble-shooting”dan aktifkan pendaftaran ID yang tidak berjaya diaktifkan [ upload failed] di server MCMC.

Cip Kod nombor ID eg : D1A002 : D1=Kuching, Sarawak, A=Loji Pemprosesan, 002= No loji

Pemasangan cip no ID (RFID) di depan pintu premis


No comments:

Post a Comment